Op dit bekende gezelschapsspel bestaan er vele onderwerpen waarover verschil van mening bestaat en menig mens zich duchtig ergert.

Bij gelegenheid van het vertrek van de laatste pater, wil deze wagen hulde brengen aan de Paters Franciscanen die meer dan 130 jaar het parochie-werk in Lichtennvoorde hebben verzorgd. Dit geldt ook voor de zusters Franciscanessen (113 jaar onderwijs) en al diegegen die zich ingezet hebben voor ons eigen Lichtenvoordse ziekenhuis.

Bovenstaande titel herinnert naast de vier seizoenen ook nog aan de grote muzikale meesterwerken van Vivaldi en Haydn.

Deze wagen wil met toepassing van typische gotische bouwelementen en 'n vleugje perspectief het begrip Gothiek uitbeelden.

Iedereen kent het lied van Annie M.G. Schmidt "Vluchten kan niet meer ". Dit liedje heeft niets aan actualiteit ingeboet, integendeel. De gehele geschiedenis van de mensheid waren er vluchtelingen. Ten tijde van de Ark van Noach kon men nog vluchten voor de zondvloed.

De afstand tussen de maxima en de minima wordt steeds groter. Men kan zich voorstellen waar een berooide zwerver over kan dromen. "Had ik maar minder kortingen gegeven!" Maar hij vist nu wel achter het net.

Dit spreekwoord wil eigenlijk zeggen, dat men een kleinigheid moet offeren om iets veel groters te verkrijgen. Helaas zijn de offers om kabeljauw te vangen dit jaar wel heel groot geworden. Het beperkte vangst-quotum heeft van de vissers zware offers gevraagd en laat niet veel meer over van het aloude spreekwoord. 

Geld in geuren en kleuren in de dubbele betekenis die men aan deze uitdrukking kan toekennen. 

Neptunus, al eeuwenlang de God van zeeën en oceanen. De zee die ons veel geeft, maar af en toe ook neemt.

Sponsoren

Westerlaan

Drukkerij Westerlaan, Lichtenvoorde

detimp

De Timp, Zieuwent

HCE houtproducten

HCE Houtprodukten, Zelhem

harbers ict

Harbers ICT, Lichtenvoorde