Op zaterdag 2 oktober werden er alvast wat voorbereidingen getroffen voor het rooien van de knollen dat gepland stond op zaterdag 23 oktober. Omdat we elke meter van het land hadden benut stonden er in sommige rijen 2 verschillende soorten dahlia's. Als je machinaal gaat rooien kun je aan de knol moeilijk zien welk soort dahlia het is. Dus er zat niets anders op om die dahlia's handmatig te rooien. Ook werden de “verdwaalde knollen” uit de bedden gehaald zodat we volgend jaar geen verschillende soorten dahlia's in een bed of rij hebben. Hierna werden de toppen van de dahlia's afgemaaid waardoor de voeding die anders naar de bloemen zou gaan, nu werd opgeslagen in de knol, zodat deze meer kans heeft om de winteropslag te kunnen overleven. Op vrijdag 8 oktober zijn alle linten uit de bedden gehaald en op zaterdag 9 oktober werden alle palen verwijderd zodat Ceryl vrijdag 22 oktober kon gaan klepelen. Bij het klepelen wordt al het loof vermalen en opgevangen in een bak zodat het geklepelde loof niet op het land komt te liggen.

Op zaterdag 23 oktober kwamen gelukkig veel leden helpen. Brrrr 's morgens om 8:30 uur is het nog fris. Gelukkig kwam het zonnetje erdoor waardoor de temperatuur wat opliep. De dagen daarvoor had het flink geregend waardoor het land erg nat zou zijn maar dat viel gelukkig nog mee. Vrijdag de 22e was het aardig weer en door de stevige wind die er stond droogde de grond nog wat aan, helaas kregen we later in de middag nog een stevige bui. Toch kon er machinaal worden gerooid. De gerooide knollen werden met behulp van een sjofel van het land gehaald en op de sorteertafels gelegd die voor deze gelegenheid in elkaar waren gezet. Het nog aanwezige loof werd verwijderd waarna de kollen in de gaasbakken werden gelegd. Er werd flink doorgewerkt en zo werd het alweer tijd voor een lekkere bak koffie. Na de koffie werd er weer stevig aangepakt en om 12:15 uur was er even een pauze om te kunnen eten. Om 13:30 uur werd het werk weer hervat en om 16:30 uur werd de laatste knol in een gaasbak gelegd. Bijna alle gaasbakken werden onder het afdak gezet waar de knollen goed kunnen drogen. De meest kwetsbare knollen werden op de aanhanger van Leo geladen. Deze worden alvast mee genomen naar zijn schuur waar t.z.t. ook alle andere knollen komen te liggen om daar in een geconditioneerde omgeving de winter te kunnen overleven zodat we ze het volgend jaar weer in april/mei kunnen poten. Hiermee is voor velen van ons een einde gekomen aan het corsoseizoen 2021. We kijken alvast weer uit naar het volgende seizoen dat wordt geopend met de ledenvergadering in januari.

CAP

Een aantal leden had zich opgegeven voor de corsoafterparty dat dit jaar bij Pillen 't Zwaantje werd gehouden. Leo heeft tot nu toe de cap, die in 2019 aan hem was uitgereikt voor de beste vrijwilliger van het Lichtenvoords corso het langst kunnen behouden omdat er in 2020 geen corsoafterparty kon worden gehouden i.v.m. de coronapandemie. Dit jaar kwam deze eer toe aan Broddie Huinink die onder luid applaus de cap mocht ontvangen. Het was een gezellige corsoafterparty waarbij de band Kaliber de feeststemming er goed inbracht. Wanneer je het naar je zin hebt vliegt de tijd en zo was het alweer 24:00 uur waardoor er een einde kwam aan deze mooie avond en iedereen tevreden huiswaarts keerde.

Voor foto's klik op deze link

Met vriendelijke groet,

Tonny