28-11-2020

Vandaag, (zaterdag 28-11) was de uitreiking van de cheque's aan de corsogroepen. Dit naar aanleiding van de actie (8 weken lang) die door de Jumbo op touw was gezet om de corsogroepen financieel te ondersteuen. Bij iedere besteding van € 10,00 aan boodschappen bij de Jumbo, kreeg elke winkelende klant een voucher, met daarop een barcode die kon worden gescand en worden toegewezen aan een corsogroep naar keuze. Elke gescande voucher leverde een bedrag op. In totaal stelde de Jumbo een bedrag van € 15000,00 beschikbaar. Alle 18 corsogroepen hebben deelgenomen aan deze mooie actie. Hoe meer vouchers werden geschand en werden toebedeeld aan een corsogroep hoe hoger het bedrag werd voor deze betreffende corsogroep. Wij hebben een cheque van maar liefst € 795,09 mogen ontvangen van de Jumbo.

Jumbo en alle mensen die hun vouchers aan onze onze corsogroep hebben toebedeeld, HARTELIJK DANK

Met vriendelijke groet,

Corsogroep Van Reedestraat