Dit spreekwoord wil eigenlijk zeggen, dat men een kleinigheid moet offeren om iets veel groters te verkrijgen. Helaas zijn de offers om kabeljauw te vangen dit jaar wel heel groot geworden. Het beperkte vangst-quotum heeft van de vissers zware offers gevraagd en laat niet veel meer over van het aloude spreekwoord. 

4e plaats.