Op dit bekende gezelschapsspel bestaan er vele onderwerpen waarover verschil van mening bestaat en menig mens zich duchtig ergert.

2e plaats.