Een veelarmig zeemonster houdt een vraatzuchtige haai in een dodelijke omstrengeling. 

18e plaats